Właściwe nawyki i zachowania należy wdrażać przez cały okres dzieciństwa, aby zaowocowało to w życiu dorosłym.

Nasz program powstał na bazie doświadczeń w pracy dydaktyczno- wychowawczej, w oparciu o Podstawę Programową oraz współpracę z Samodzielnym Pododdziałem Prewencji Policji w Bielsku-Białej, Beskidzkim Ochotniczym Pogotowiem Górskim i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

Zdrowie, życie i bezpieczeństwo dzieci stanowi wartość o którą troszczą się wspólnie rodzice, nauczyciele a także różnego typu organizacje.
Aby właściwie przygotować dziecko do roli pieszego czy pasażera należy w nim wyzwalać umiejętność współżycia z ludźmi (życzliwość, zrozumienie i poszanowanie potrzeb innych), zdolność kierowania i podporządkowania w zależności od sytuacji, słuchania poleceń, wdrażania do utrzymywania porządku, troszczenia się o słabszych, rozwijania refleksu oraz koncentracji.

 

Wiemy jak ważny jest bezpośredni kontakt i dobry przykład, dlatego 
WSPÓŁPRACUJEMY ze służbami które w szczególny sposób pilnują BEZPIECZEŃSTWA! 

 

Zdjęcia i video z tych wydarzeń w naszej galerii :)