Placówki Oświatowe Jonatan zapewniają wszechstronny rozwój wszystkim swoim podopiecznym. Wysoko wykwalifikowana kadra a także stosowanie właściwych metod edukacyjnych i terapeutycznych gwarantują dzieciom osiąganie sukcesów i czerpanie radości z każdej chwili życia. Nasi wychowawcy i specjaliści wykorzystują w swojej pracy różnorodne metody pracy z dziećmi.

Program stymulacji polisensorycznej według pór roku „Poranny krąg”

Wspaniała metoda pracy z młodszymi dziećmi, której głównym celem jest budowanie u dzieci poczucia radości, bezpieczeństwa, a co za tym idzie - wzajemnego zaufania. Sprzyja rozwojowi komunikacji poprzez dostarczanie dzieciom bodźców sensorycznych pobudzających zmysły do działania. Służy temu utworzenie kręgu, ciepły nastrój panujący w pomieszczeniu, zapalona świeca, znajomy zapach, czyli rytuał, którego reguły są dzieciom dobrze znane. Raz na kwartał zmienia się wystrój sali, ponieważ każdej porze roku przyporządkowany jest odpowiedni żywioł, kolor, smak, zapach oraz instrument muzyczny. Zajęcia mają stały schemat, dzięki czemu kolejne etapy programu są dla dzieci przewidywalne, co w efekcie zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Dzieci uwielbiają poznawać świat wszystkimi zmysłami – oglądać, słuchać, wąchać, dotykać i smakować. Ta metoda pozwala im bawić się ziemią, baraszkować w wodzie, poczuć podmuch wiatru i ciepło ognia, smakować i kwaśną cytrynę i słodki miód, muzykować, poznawać różne zapachy i kolory.

Metoda Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborne

Nazwa „Ruch Rozwijający” wyraża główną ideę metody Weroniki Sherborne tj. posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. System ćwiczeń opracowany przez twórczynię metody wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Dzięki stosowaniu wspomnianej metody rozwijamy u naszych podopiecznych trzy aspekty:

- świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego;

- świadomości przestrzeni i działania w niej;

- dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu..

Metodę „Ruchu rozwijającego” stosujemy w naszym przedszkolu głównie na zajęciach grupowych. Zapewnia ona dzieciom lepszy kontakt z rówieśnikami i dorosłymi.

Metoda Klanzy

Źródłem inspiracji metody Klanzy jest pedagogika zabawy, czyli tańce i zabawy integracyjne, które pomagają przezwyciężyć dziecięce lęki i obawy, a także osiągnąć poziom swobodnego komunikowania się. Głównym celem metody jest wspieranie dzieci w ich indywidualnym rozwoju, rozwijanie ich zainteresowań oraz możliwości w atmosferze akceptacji, zrozumienia a przede wszystkim zabawy, która jest podstawową formą aktywności dzieci i najszybszą oraz najlepszą drogą do ich pełnego rozwoju.

Metoda Klanzy jest dla naszych dzieci niezwykle interesująca, ponieważ wykorzystujemy w niej zabawy, które:

- likwidują napięcie mięśni i napięcie psychiczne;

- ułatwiają „wejście” w grupę ( dzieci mają możliwość poznania nowego otoczenia, kolegów);

- rozluźniają, odprężają, wykorzystują ruch, gest;

- ułatwiają wprowadzenie tematu, pozwalają poznać odczucia, doświadczenia, potrzeby i oczekiwania poszczególnych członków grupy;

- umożliwiają samoocenę, poznanie własnej hierarchii wartości, własnych spontanicznych zachowań;

- integrują grupę , umożliwiając wszystkim jej członkom wspólną, aktywną zabawę.

Metoda Klanzy jest źródłem radości i satysfakcji. Towarzyszą jej piosenki, tańce, rymowanki oraz chusta animacyjna, co czyni ją bardzo atrakcyjną.

Programy aktywności – Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja opracowane przez Mariannę Knill i Christophera Knilla.

Programy aktywności Knillów rozwijają percepcję słuchowo- wzrokowo- ruchową. Metoda ta jest wyjątkowo pomocna w pracy z naszymi dziećmi, gdyż pozwala na zabawę, a wspólne ćwiczenia sprzyjają integracji. Ćwiczenia, których najważniejszym elementem jest ruch i zabawa pełnią funkcję bazy wyjściowej dla rozwoju mowy (rozumienia i nadawania). Podstawowym założeniem programów jest stwierdzenie, że rozwój człowieka uzależniony jest od zdolności do nabywania, organizowania i wykorzystywania wiedzy o sobie. W naszym przedszkolu wykorzystujemy cztery programy oraz program wprowadzający i specjalny program SPH (dla dzieci niepełnosprawnych fizycznie).

Zabawy funkcjonalne

W naszym przedszkolu inicjujemy zabawy, które odpowiadają przeżyciom psychicznym dzieci. W myśl teorii przyjemności funkcjonalnej, skupiamy uwagę dziecka na danych czynnościach w zabawie tak, aby rozwijać ich umysł, uczucia i wolę. Mając na względzie przede wszystkim czerpanie przyjemności z uczestnictwa w zabawie, wprowadzamy właściwe zabawy funkcjonalne (sensomotoryczne), takie jak: wykonywanie prostych i powtarzających się ruchów ciała; manipulowanie różnymi przedmiotami, poznawanie faktur i struktury zabawek, bazgroty. Tego typu zabawy powinny towarzyszyć dziecku i rozwijać się już we wczesnym okresie życia, aby otaczająca rzeczywistość nie stanowiła dla dziecka wyzwania w późniejszych latach życia. Zabawy sensomotoryczne stanowią podwalinę i mocny fundament, na bazie którego dziecko wkracza na dalsze etapy rozwoju psychomotorycznego. Dzięki nim ma ono możliwość poznać wzajemną zależność i użyteczność przedmiotów wykorzystywanych również w codziennych aktywnościach.

Komunikacja alternatywna i wspomagająca

AAC – alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się mają na celu ułatwienie, wzmocnienie porozumiewania się dzieci z zaburzeniami komunikacji. Są to metody, które mogą być używane zamiast mowy (komunikacja alternatywna) lub razem z mową (komunikacja wspomagająca), aby podnieść jej efektywność. ZastosowanieAAC wspomaga dzieci we właściwym odbiorze naszych komunikatów, a jednocześnie umożliwia im prezentowanie własnego zdania, emocji, dokonywanie wyborów, a więc uzyskiwanie coraz większego wpływu na własne życie. W czasie zajęć poszukujemy sposobów porozumiewania dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz możliwości dziecka.

Od stycznia 2014 r. rozpoczęliśmy współpracę z panią Magdaleną Grycman, doktorem nauk humanistycznych w zakresie psychologii, dyplomowanym neurologopedą, specjalistą ds. komunikacji wspomagającej i alternatywnej. M. Grycman opracowała wiele strategii i technik postępowania, których celem jest włączanie rodziców w proces nabywania umiejętności porozumiewania się ich dzieci. Od 20 lat dr Magdalena Grycman wprowadza wspomagające sposoby porozumiewania się dzieci ze złożonymi problemami komunikacyjnymi. Dzięki metodzie stworzonej przez panią Magdę rozwijamy system komunikacyjny dzieci, opracowujemy plany postępowania dla każdego z nich, budujemy kod komunikacyjny, czyli system, który służy przekazywaniu i odbieraniu informacji.

Chcemy, by każde dziecko było zrozumiane przez inne osoby, mogło wyrażać własne zdanie, komentować to, co dzieje się wokół, dokonywać codziennych wyborów.

Metoda Felice Affolter

Metoda polega na rozwiązywaniu przez dziecko problemów dnia codziennego poprzez celowe i skuteczne działania dłoni i poznawanie własnego działania. Metoda rehabilitacji przeznaczona jest dla osób z organicznymi zaburzeniami spostrzegania, które nie są zdolne do samodzielnego zaprogramowania czynności złożonych, nawet takich, które wydają się proste i łatwe. Pomoc takiej osobie polega na tym, że nauczyciel kładzie ręce na grzbietowej stronie dłoni i lekko ukierunkowuje ich działanie, wyczuwając, czy i kiedy uczeń jest gotowy do przyzwolenia, by poddać się kierowaniu. Nauczyciel nigdy nie wyręcza ucznia, który przeżywa wysiłek jako własny, doznaje siebie jako sprawcę. Na tym polega moc terapeutyczna metody. Rozwiązywanie problemów dnia codziennego w ujęciu F. Affolter wykracza daleko poza samo usprawnianie dłoni. Za skutecznie działającą dłonią podąża zazwyczaj wzrok, pojawia się więc poznanie wielozmysłowe a także zalążek abstrahowania.

Tyfloterapia

Terapia widzenia polega na usprawnianiu wzroku, tj. na rozwijaniu umiejętności posługiwania się nim, a tym samym na lepszym wykorzystywaniu widzenia w codziennym funkcjonowaniu. Rehabilitacja wzroku w naszym przedszkolu obejmuje:

  • stymulowanie widzenia;
  • pobudzanie do patrzenia;
  • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, wodzenie, przenoszenie spojrzenia);
  • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i wzrokowo-słuchowej;
  • usprawnianie pamięci wzrokowej;
  • osiąganie wyższych sprawności wzrokowych (m.in. dobieranie obiektów i obrazków wg określonych cech, identyfikowanie obiektów na obrazkach, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych);
  • zmiana otoczenia dziecka, dostosowanie go do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Do terapii wykorzystujemy różne pomoce; samodzielnie robione tablice, książeczki, zabawki manipulacyjne, ale również korzystamy z wysokiej technologii. Nasze przedszkole jest w posiadaniu wspaniałej pomocy w postaci Light Box’u. Jest to podświetlany stolik , który można wprowadzać dla dziecka słabo widzącego jak również dziecka funkcjonalnie niewidomego z poczuciem światła. Terapia pod czujnym okiem terapeuty jest dla naszych dzieci wspaniałą zabawą i przyjemnością.