Dzieciństwo to najbardziej beztroski, ale jakże twórczy okres w życiu każdego człowieka. Każdy rodzic  pewnym momencie staje w obliczu dylematu wyboru miejsca, w którym pozostawi swe dziecko na czas wypełniania swoich obowiązków. Wybór odpowiedniego przedszkola jest o tyle trudny, iż w naszej okolicy istnieje rozpięta gama takich placówek, a każda z nich oferuje coś innego.

Czym zatem należy się kierować? Jak mieć pewność, że nasze dziecko jest w najwłaściwszym dla niego miejscu?

Nasze przedszkole oparte jest na takich wartościach jak miłość, przyjaźń, bezpieczeństwo, twórcze poznawanie i spędzanie wolnego czasu. Oferta edukacyjna naszego przedszkola pozwala na wszechstronny poznawczy rozwój dziecka, które poznaje świat wszystkimi zmysłami. Twórczo odkrywa, rozwiązuje problemy, analizuje i wyciąga wnioski. Dzięki takiemu poznawaniu wiedza pozostaje w pamięci na dłużej.

Nasze przedszkole posiada szeroką gamę zajęć dodatkowych, tj. codzienny kontakt zjęzykiem angielskim, zajęcia rytmiczne, ceramiczne, plastyczne, doświadczenia i eksperymentyzajęcia dramowe, naukę pływania i oswajania z wodą na basenie, zajęcia biblijne. Różnorodność ta pozwala na umożliwienie rozwijania i poznawania indywidualnych pasji i talentów każdego dziecka. W naszym przedszkolu nikt nie będzie się nudził.

Czy przedszkole to tylko nauka?

Aspekt edukacyjny bezsprzecznie odgrywa bardzo istotną rolę w rozwoju młodego człowieka, ale nasza placówka skupia się nad czymś innym równie istotnym. Ogromną potrzebą i miłością każdego maluszka jest ruch i aktywność fizyczna. Przez wzgląd na to, że nasze przedszkole proponuje zdrowy tryb życia, kładziemy bardzo duży nacisk na aktywność fizyczną poprzez codzienne spacery, zabawy na świeżym powietrzu, promowanie sportu w oparciu o zapał dziecka do sportu. W pełni identyfikujemy się z hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

Co jeszcze może zaoferować przedszkole? Czy wszystkie potrzeby dziecka zostają już zaspokojone?

Poza poznawaniem świata, promowaniem aktywności fizycznej, ogromną rolę przywiązujemy do potrzeb emocjonalnych dziecka, takich jak: potrzeba akceptacji, potrzeba miłości, potrzeba bezpieczeństwa, szacunku do siebie i innych. Promieniejące słońcem sale, przyjazne otoczenie i niepowtarzalne osobowości naszych wychowanków są unikalne.

Wszystkie promowane przez nasze przedszkole aspekty rozwoju młodego człowieka, tj. aspekt poznawczy, rozwój fizyczny i emocjonalny składają się na całościową sylwetkę dziecka, które zaczyna śmiało wchodzić w świat, z głową pełną wiedzy, pomysłów, marzeń, pragnień, czując się przy tym bezpiecznie, dbając w tym wszystkim o siebie i otoczenie, w którym się znajduje.