Nasze przedszkolaki wiedzą, że otaczająca nas przyroda jest bezcennym skarbem. Swoją postawę ekologiczną kształtują na zajęciach u naszej „ekoentuzjastki” - pani Ani. Z nią poznają przyrodę w sposób bezpośredni, przez obserwację i działanie. Doświadczenia i liczne eksperymenty na zajęciach rozbudzają ich ciekawość poznawczą, uczą je jak dbać o otaczające środowisko i rozumieć przyrodę.