Aby zapisać dziecko do naszego przedszkola prosimy o zapoznanie się ze Statutem Przedszkola dostępnym w naszej placówce oraz o wypełnienie następujących dokumentów:

  • umowa o świadczeniu usług dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych,
  • karta zgłoszenia dziecka.

Dokumenty są dostępne w zakładce do pobrania